Pelita

Pelita Penerang Literasi Berkonsep Hijau Bumi

Pagi-pagi sekali, dengan semangat, seorang Ibu mempesiapkan kendaraannya. Kendaraan ini mungkin tidak lazim dikendarai seorang wanita. Kendaraan beroda tiga penuh

×